info@khopalletnhua.com
Thứ 2 - Thứ 7 : 09 Sáng - 06 Tối

Tuyển dụng

Mai Lợi đang tuyển dụng các vị trí nhân viên kinh doanh làm việc toàn thời gian và cộng tác viên kinh doanh bán thời gian. Xin vui lòng nộp hồ sơ về Email hoặc Liên hệ để được phỏng vấn.

Xin chào các bạn.

Mai Lợi đang tuyển dụng các vị trí nhân viên kinh doanh làm việc toàn thời gian và cộng tác viên kinh doanh bán thời gian.

Xin vui lòng nộp hồ sơ về Email hoặc Liên hệ để được phỏng vấn.

Nếu bạn muốn làm việc bán thời gian hoặc cộng tác viên:

  • Chọn vào liên kết ở phía dưới để tạo tài khoản và bắt đầu kinh doanh cùng Mai Lợi.
  • Với chính sách rất hợp lý, chúng ta sẽ cùng nhau thống lĩnh thị trường và cùng chia sẻ lợi nhuận trên công sức.Bạn có thể đọc hướng dẫn ở mục baì viết hướng dẫn để có thể dễ dàng hơn trong việc bắt đầu tìm hiểu.